Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Państwa za pośrednictwem formularza w serwisie wwwcars.pl, jest VERNER AUTOMOTIVE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Katowicach (dalej „VERNER AUTOMOTIVE”). Adres Administratora to: 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 23. Dane kontaktowe: tel. +48 32 630 43 56, adres e-mail: biuro@wwwcars.pl
 • Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez VERNER AUTOMOTIVE.
 • Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dostarczenia przez VERNER AUTOMOTIVE informacji na temat oferowanych przez VERNER AUTOMOTIVE usług.
 • VERNER AUTOMOTIVE  nie przekazuje Państwa danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane nie są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 • Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe, podmiotom wspierającym nas przy obsłudze korespondencji, obsłudze prawnej, marketingowej oraz podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną.
 • Pozostawione dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, jednakże dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).
 • VERNER AUTOMOTIVE umożliwia Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania VERNER AUTOMOTIVE, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy Państwa o kontakt drogą mailową na adres: biuro@wwwcars.pl.
 • VERNER AUTOMOTIVE informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • VERNER AUTOMOTIVE dochowuje należytej staranności, zabezpieczając Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego, zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.